Askov Skolekreds - hvad er det?

Askov Skolekreds anser det for sin væsentligste opgave at medvirke til at fremme samspillet mellem Askov Højskole og Efterskole og befolkningen, både lokalt og i hele landet. Læs mere
 
 

Nyt fra Askov Skolekreds

Hvordan bliver man medlem?

Du kan let melde dig ind i Askov Skolekreds. Læs her, hvordan du bliver medlem. Som medlem får du tilsendt tre nyhedsbreve om året samt skolens årsskrift.

Elevstøttefondene

Et af Skolekredsens formål er at administrere de to elevstøttefonde Askov Skolekreds' Elevstøttefond og Askov Lærlinges Elevstøttefond. I 2019 har fondene allerede støttet en højskoleelev. 

Nyt fra bestyrelsen

Ny sammensætning i bestyrelsen

Efter Skolekredsens generalforsamling i oktober har vi konstitueret os på ny. Klaus Kildemand er genvalgt som formand, mens Merethe Jørgensen har overdraget næstformandsposten til Louise Nørmark Olsen, der også er sekretær. Som kasserer er Inge Lis Dalsgaard også genvalgt.
Efter generalforsamlingen har vi sagt velkommen til tidligere højskoleelev Mette Matthisson, der har overtaget Anni Hattesens plads i bestyrelsen. 

Projekter i 2019

Sammen med skolen har vi nedsat et planlægningsudvalg, der skal planlægge Åbent hus for alle interesserede d. 9. maj. Skriv datoen i kalenderen - der vil være rig mulighed for at se skolen indefra, mærke stemningen og se, hvad både efterskole- og højskoleeleverne arbejder med til hverdag.

Samarbejdet med skolen indbefatter i 2019 også et samarbejde om nye gamle elever i Skolekredsens bestyrelsesarbejde. På næste ordinære generalforsamling skal vi vedtage en vedtægtsændring, der gør, at bestyrelsen får to fripladser, som kan tages i brug, når der er ildsjæle, der melder sig.
Til slut skal det nævnes, at Askov Lærlinges Elevstøttefond har ydet støtte til en elev på dette års forårshold. 

Vil du være vært?

På kurset Dansk i marts søger skolen hjem, der har lyst til at have en udenlandsk kursist på besøg en enkelt aften. Kursisterne er på kurset for at lære dansk, så der er rig mulighed for at give en kursist en kulturel oplevelse, samtidig med at du lærer noget om en anden kultur. Kontakt skolen for mere information.
Askov Skolekreds v/Klaus Kildemand | Askov - Danmark | Tlf.: +4529727475